FSD3471 Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen Suomessa ja Baltiassa 2018-2019

Tekijät

  • Turun ammattikorkeakoulu

Asiasanat

kliininen harjoittelu, kompetenssi, lääkehoito, lääkelaskenta, opinnot, opiskelijat, potilasturvallisuus, sairaanhoitajat, terveydenhuolto-oppilaitokset, terveysala

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa selvitettiin sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamista Suomessa ja Baltiassa. Tutkimus on osa Erasmus+ Strategic Partnershipin rahoittamaa the eMedication Passport (eMED-PASS) -hanketta, jonka pyrkimyksenä on lisätä potilas- ja lääketurvallisuutta kehittämällä sairaanhoitajaopiskelijoiden korkeakoulutusta. Hankkeen päätavoitteena oli testata Suomessa kehitettyä, lääkehoidon opintojen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia tukevaa digitaalista lääkehoitopassia (eMedication Passport) sairaanhoitajaopiskelijoiden koulutuksessa Baltiassa. Omarahoitusosuudella hanketta ovat tukeneet Turun ammattikorkeakoulu, Tartu Health Care College, Latvijas Universitates P. Stradina Medicinas koledza ja Kauno kolegija / University of Applied Sciences.

Aineisto sisältää suomalaisessa, virolaisessa, latvialaisessa ja liettualaisessa korkeakoulussa opiskelevien sairaanhoitajaopiskelijoiden vastaukset lääkehoidon osaamista kartoittavaan kyselyyn. Kyselyssä on ollut kaksi kierrosta: edeltävä PRE-kysely sekä sitä seuraava POST-kysely, jossa oli samat kysymykset. Näistä PRE-kysely on toteutettu ennen lääkehoitopassin testausta ja POST-kysely testauksen jälkeen. Suomessa tehtiin vain PRE-kysely.

Aluksi aineistossa kysyttiin taustatietoja vastaajista ja heidän opinnoistaan. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka opinnot ja kliininen harjoittelu ovat kehittäneet opiskelijoiden lääkehoidon osaamista. Viimeisenä selvitettiin opiskelijoiden lääkehoidon osaamista monivalintakysymyksiä sisältäneellä MCAF (Medication Competence and Associated Factors) -testillä. Kysymysten vastausvaihtoehdoista vain yksi oli oikein (tummennettu kyselylomakkeessa).

Taustamuuttujina aineistossa ovat vastaajan ikä, maa, opintojen vaihe, suoritettujen kliinisten harjoitteluiden määrä, työkokemus terveysalalla, työ tutkimushetkellä sekä millaisia arvosanoja vastaaja on saanut opinnoissaan ja onko vastaaja suorittanut hyväksytysti lääkelaskennan kokeen.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.