FSD3484 Amisbarometri 2019

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö (Otus)
  • Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto (SAKKI ry)

Asiasanat

ammatillinen koulutus, ammatillinen koulutus, ammattikoululaiset, arvot, hyvinvointi, koulutus, opetus, opiskelu, oppilaat, oppilaitokset, tulevaisuudenodotukset, työelämä, valmistuminen, vapaa-aika

Sisällön kuvaus

Amisbarometri on tutkimus, jonka tavoitteena on saada kattavaa ja monipuolista tietoa Suomen ammattiin opiskelevista. Kyselyn keskeisiä teemoja ovat koulutukseen hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen edistyminen ja kiinnittyminen opintoihin, opiskelijoiden työssäkäynti, asuminen ja toimeentulo, näkemykset työelämästä ja tulevaisuudesta sekä opiskelijoiden hyvinvointi, vapaa-aika ja arvot. Kyselyaineiston toteutuksesta ovat vastanneet Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (OTUS) tutkijat yhteistyössä Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n edustajien kanssa. Tutkimusta on rahoittanut SAKKI ry, joka sai rahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Aluksi kyselyssä tiedusteltiin vastaajien nykyisistä opinnoista kysymällä opiskellusta tutkintotyypistä, alasta ja siitä, miten he rahoittavat opintonsa. Seuraavaksi kartoitettiin koulutukseen hakeutumista. Vastaajilta kysyttiin muun muassa ammatillisen koulutuksen arvostuksesta perheen keskuudessa ja yläkouluaikaisten ystävien ja sisarusten nykyisestä opiskelutilanteesta. Vastaajat kertoivat, miksi olivat hakeutuneet nykyiselle koulutusalalleen. Tutkittavat ottivat kantaa mm. opintoihin liittyvän ohjauksen riittävyyteen. Esillä olivat myös nykyisiä opintoja edeltävä elämänvaihe sekä opintomenestys aiemmissa opinnoissa.

Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin opiskeluun käytetystä ajasta ja nykyisten opintojen eri osa-alueiden, kuten lähiopetuksen, etäopetuksen ja työssäoppimisen määrästä opinnoissa. Opiskelijoilta kysyttiin lisäksi opintojen haastavuudesta, oppilaitoksesta saadusta opetuksesta ja ohjauksesta sekä yleisiä kokemuksia oppilaitokseen liittyen. Tutkittaville esitettiin myös henkilökohtaistamista ja osaamisperusteisuutta sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskevia väittämiä. Edelleen kysyttiin opintojen edistymisestä sekä opintoja hidastavista tekijöistä ja syitä opintojen keskeyttämisen harkitsemiseen. Vastaajilta tiedusteltiin myös ammattioppilaitoksessa opiskelemiseen liittyen ammatin tärkeydestä, ammatin arvostamisesta työelämässä sekä ammatillisen koulutuksen tarjoamista mahdollisuuksista.

Vastaajilta kysyttiin työssä käymisestä opintojen aikana, asumismuodosta, siitä, miten he maksavat asuinkulunsa ja taloudellisesta tilanteesta. Työelämää ja tulevaisuudenodotuksia tiedusteltiin kysymällä näkemyksiä valmistumisen jälkeisestä ajasta sekä työelämään siirtymisestä. Vastaajat myös arvioivat oman osaamisensa riittävyyttä työelämässä ja omia uratoiveita. Lisäksi kysyttiin, mitkä tekijät auttavat menestymään työelämässä ja mikä työssä on tärkeintä. Vapaa-aikaan ja hyvinvointiin liittyen kysyttiin vastaajien kaveri- ja lähipiiristä, kokemuksista kiusatuksi tulemisesta ja seksuaalisesta häirinnästä, tyytyväisyyden tunteesta, harrastuksista sekä internetin ja sosiaalisen median käytöstä. Lopuksi vastaajat ottivat kantaa yhteiskunnallisiin väitteisiin, jotka koskivat mm. ympäristön suojelua, tuloeroja, maahanmuuttoa ja EU-jäsenyyttä.

Taustamuuttujina ovat muun muassa oppilaitoksen suuralue, maakunta ja AVI-alue sekä vastaajan koulutusala, ikäluokka, sukupuoli, äidinkieli, asumisaika Suomessa ja vanhempien työllisyystilanne ja koulutustausta.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.