Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3563 18-25 -vuotiaiden kokemuksia kasvomaskien käytöstä COVID-19 -pandemian aikana Suomessa 2020-2021

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

Asiasanat

COVID-19, haasteet (ongelmat), hengityksensuojaimet, kasvosuojaimet, kokemukset, koronavirukset, koti, pandemiat, perheet, rajoitukset, sosiaaliset suhteet, suojautuminen, ystävät

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu 18-25-vuotiaiden pääkaupunkiseudulla asuvien henkilöiden haastatteluista, joissa haastateltavat pohtivat kokemuksiaan kasvomaskien käytöstä koronaviruspandemian aikana. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Citizen Shield -hanketta.

Haastatteluissa haastateltavat kertovat millaisia kasvomaskeja ovat käyttäneet ja pohtivat edelleen miksi ovat päätyneet käyttämään kyseistä kasvomaskityyppiä sekä millaiset ominaisuudet tekevät tästä kasvomaskityypistä haastateltavalle hyvän tai huonon. Lisäksi oltiin kiinnostuneita siitä, millaisia haasteita kasvomaskien käyttäminen on mahdollisesti luonut sekä siitä, että tuntuvatko jotkin kasvomaskien ominaisuudet hankalilta tai epämiellyttäviltä. Edelleen haastateltavilta kysyttiin tilanteista, joissa kasvomaskin käyttö on joko helppoa tai hankalaa. Haastateltavilta tiedusteltiin myös syitä, miksi he käyttävät kasvomaskia. Haastattelujen lopussa haastateltavat pääsivät myös pohtimaan omaa unelmien suojainta ajatellen mahdollisia tulevia pandemioita.

Taustatietoina on mainittu haastattelupäivämäärä sekä haastateltavan sukupuoli, asema ja ikä. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.