Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3567 Sosiaalibarometri 2020

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

  • Kuvailu on saatavilla vain tällä kielellä (tulossa: englanninkielinen)

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Asiasanat

COVID-19, eriarvoisuus, hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, ikääntyneet, kannustimet, kuntoutuspalvelut, perusturva, sosiaalietuudet, sosiaalipalvelut, sosiaalityö, sote-uudistus, terveyspalvelut, toimeentulotuki, työvoimapalvelut

Sisällön kuvaus

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2020 Sosiaalibarometri käsittelee muun muassa ikääntyneiden palveluita, perusturvaa, työvoimapalveluita sekä koronapandemian vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja sosiaalityöntekijät, Kelan tulosyksiköiden johtajat sekä TE-toimistojen johtajat.

Yhtenä teemana kyselyssä oli koronapandemian vaikutukset palveluihin ja tuen tarpeisiin. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, minkä ihmisryhmien tilanne alueella on erityisen huolestuttava, miten asiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan ja miten palveluita on kehitetty pandemian aikana. Erityisesti kysyttiin koronapandemian vaikutuksista ikääntyneiden palvelutarpeisiin ja heille kohdennetusta tuesta.

Toinen laajempi teema oli työllisyys, perusturva ja toimeentulotuki. Kyselyssä kartoitettiin esimerkiksi sitä, kuinka perustoimeentulotuen asiakkaiden ja muiden ryhmien palvelutarpeisiin on pystytty vastaamaan pandemian ennen pandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen. Lisäksi kysyttiin, miten työllisyyttä on pystytty parantamaan eri alueilla. Vastaajia pyydettiin myös arvioimaan erilaisia eriarvoisuuden kasvuun liittyviä väittämiä.

Taustatietoina ovat vastaajan työskentelysektori, toiminta-alueen koko sekä suuralue. TE-johdon vastaajilta aineisto sisältää myös maakuntatasoisen aluemuuttujan.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.