FSD3687 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnantajakysely 2021

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mäkinen, Niklas (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)
  • Ojala, Satu (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Asiasanat

kuntouttava työtoiminta, osa-aikatyö, palkkatuki, pätkätyö, tilapäinen työvoima, tulorekisterit, työkokeilu, työllistyminen, työllistämistuki, työmarkkinat, työnhaku, työnvälitys, työttömyys, työttömyysturva, työttömät, työvoimapalvelut, työvoimapolitiikka, työvoimatoimistot

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin, kuinka työvoimapalvelut edistivät osa-aikaisen ja tilapäisen työn vastaanottamista ja osittain työttömien kokoaikaista työllistymistä. Tässä aineistossa kartoitettiin organisaatioiden rekrytointikäytäntöjä koskien osa-aikaista ja tilapäistä työvoimaa sekä sitä, miten organisaatiot ovat hyödyntäneet TE-palveluita rekrytoinnissa. Samasta hankkeesta on arkistoitu myös kaksi muuta aineistoa: FSD3686 TE-palvelujärjestelmän toiminta: työnhakijakysely 2021 ja FSD3688 TE-palvelujärjestelmän toiminta: asiantuntijatyöntekijöiden kysely 2021.

Kysely koostuu lähinnä avokysymyksistä. Aineisto sisältää työnantajien näkemyksiä osa-aikeisen ja tilapäisen työvoiman rekrytoinnista sekä siitä, miten työsopimuslaissa määritelty lisätyön tarjoamisvelvollisuus on vaikuttanut rekrytointikäytäntöihin. Lisäksi työnantajat arvioivat, miten lisätyön tarjoamisvelvollisuus jo työssä oleville osa-aikatyöntekijöille toimii työnantajaorganisaatioiden näkökulmasta. Kysymykset käsittelivät myös työnantajien yhteistyötä TE-palveluiden kanssa koskien osa-aikatyöntekijöiden rekrytointia.

Taustamuuttujia aineistossa ovat vastaajan työnantajaorganisaation toimiala, vastaajan asema organisaatiossa sekä organisaation henkilöstömäärä.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.