FSD3734 Syitä olla hakeutumatta luokanopettajakoulutukseen - kirjoitusaineisto 2019

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Mankki, Ville (Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunta)

Asiasanat

ammatinvalinta, koulutus, koulutusvalinnat, luokanopettajat, luopuminen, opettajankoulutus, opettajat, opettajuus, opiskelijat, syyt, urasuunnittelu

Sisällön kuvaus

Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa vastaajat käsittelevät mahdollisia syitä olla hakematta luokanopettajankoulutukseen. Vastaajat ovat ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoita ja vastauksia kerättiin kahdessa eri yliopistossa ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnatuilla luennoilla.

Kirjoitusohjeessa vastaajia pyydettiin pohtimaan, olivatko he miettineet vaihtoehtoa, etteivät olisikaan hakeneet luokanopettajankoulutukseen. Lisäksi tiedusteltiin millaisia syitä vastaajilla olisi ollut jättää hakematta koulutukseen sekä tarkemmin miksi kyseiset syyt olisivat voineet saada vastaajat luopumaan koulutuksesta.

Kirjoittajilta kerättiin taustatietona sukupuoli. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla kirjoituksia on helppo selata.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.