Näytetään 4 / 4

Näytä
Näytä

Näytetään 0 / 0

Näytä
Näytä

Näytetään 50 / 70

Näytä
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (2007). Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.
Vaikeuksista voittoon. Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Ekqvist, Pia (2015). Vaikeuksista voittoon. Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Avoin yliopisto. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.
Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä?
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Virrankari, L., & Isola, A-M. 2021. Miten käy mahdollisuuksille köyhyydessä? Yhteiskuntapolitiikka, 86(3), 287-296.
Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Grekula, Eeva-Maria (2017). Suomalaiset eläkeläisnaiset ja köyhyyteen liittyvä häpeä. Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiologian pro gradu -tutkielma.
Aina on jaksettava. Köyhyys yksinhuoltajaäitien arjessa
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Nihti, Hanna-Kaisa (2008). Aina on jaksettava. Köyhyys yksinhuoltajaäitien arjessa. Sosiaalityön sivuaineen laudaturtutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Perheiden kokemuksia köyhyydestä. Nälkää, häpeää ja selviytymistä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Ruokonen, Reetta (2007). Perheiden kokemuksia köyhyydestä. Nälkää, häpeää ja selviytymistä. Pro gradu -tutkielma. Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto.
Yksinelävien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja tulevaisuudenodotuksia
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Lindroos, Inka (2008). Yksinelävien köyhien selviytyminen - merkityksellisyyttä ja tulevaisuudenodotuksia. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Rikas runo - Sanoja köyhyydestä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Mikkonen, Juha, Typpö, Aija (2009). Rikas runo - Sanoja köyhyydestä. Helsinki. Kustannusosakeyhtiö Avain.
Kenties olen pahvinen kuva, ihmistä esittävä nukke, ojentuva käsi" : luokan ruumillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Bergroth, Harley (2014) "Kenties olen pahvinen kuva, ihmistä esittävä nukke, ojentuva käsi" : luokan ruumillinen kokeminen suomalaisten arkipäivän kokemuksissa köyhyydestä. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian pro gradu -tutkielma.
Köyhyyden kokemukset lapsiperheissä. Tutkielma lapsiperheiden köyhyyden kokemuksista Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun aineistosta
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Lindroos, Sanna (2014). Köyhyyden kokemukset lapsiperheissä. Tutkielma lapsiperheiden köyhyyden kokemuksista Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailun aineistosta. Kokkola: Jyväskylän yliopisto. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Kandidaatintutkielma.
Syrjäytynyt ihminen ja kunta
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Isola A-M., Turunen E., Hänninen S., Karjalainen J, ja Hiilamo H. (2015): Syrjäytynyt ihminen ja kunta. Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 84. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.
Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -seurantatutkimus
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Isola, Anna-Maria (2012). Miten köyhyydestä voi selviytyä? Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa -seurantatutkimus. Tutkiva sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus (toim. Raitakari, Suvi & Valokivi, Heli ), 24-28. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.
Vähävaraisten ruokavalio
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Terna, Henna (2018). Vähävaraisten ruokavalio. Helsinki: Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma.
Köyhyys mielenterveyskuntoutujien arjessa
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Nordström, Teija (2017). Köyhyys mielenterveyskuntoutujien arjessa. Tampere: Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Taipale, Pekka (2008). Kuvia miehen köyhyydestä - miesten tarinoita pula-ajan ja nykypäivän köyhyydestä. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin yliopisto.
Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Hietala, Sanja (2015). Köyhyydestä selviytymisen monet kasvot. Selviytymiseen johtavia tekijöitä ja köyhyyden jättämiä jälkiä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:jyu-201506242422
"Vakiintuneen niukkuuden aika" - Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Viitanen-Fält, Susanna (2019). "Vakiintuneen niukkuuden aika" - Kokemuksia arjen köyhyydestä ja selviytymisen keinoista ikääntyneiden naisten elämänkulussa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön maisteritutkielma.
Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina (2014). Syrjäytymisestä selviytymiseen Suomessa. Köyhyydestä ja sosiaalisista mahdollisuuksista kertovan laadullisen seuranta-aineiston (2006-2012) kuvaus. Helsinki: Kela. Työpapereita 62. hdl:10138/135789
"toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen sosiaaliturvaan
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Hekkala, Marja (2016). "toiset eivät päässeet edes pelipöytään". Kriittinen katsaus suomalaiseen sosiaaliturvaan. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201611302699
Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Tervamäki, Riitta (2015). Vara elää. Ikäihmisten kokemuksia köyhyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Kokkola: Jyväskylän Yliopisto. Yliopistokeskus Chydenius. Sosiaalityön pro gradu-tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201510123343
Köyhät ritarit. Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Liikanen, Sanna-Liisa (2017). Köyhät ritarit. Luottamus köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden lapsiperheiden vanhempien kirjoituksissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak tutkimus 1. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-289-9
Tarinoita yksinasuvien naisten köyhyydestä. Koettu köyhyys marginalisaation kautta tulkittuna
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Carlson, Matilda (2009). Tarinoita yksinasuvien naisten köyhyydestä. Koettu köyhyys marginalisaation kautta tulkittuna. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
Miten köyhät selviytyvät Suomessa?
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Isola, Anna-Maria & Turunen, Elina & Hiilamo, Heikki (2016). Miten köyhät selviytyvät Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 81:2, 150-160. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201604149621
Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006 FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Sergejeff, Katja (2015). Köyhyys ja selviytyminen yhden aikuisen talouksissa: havaintoja laadullisesta pitkittäisaineistosta. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma.
KÖYHYYS ON SAMANAIKAA SIUNAUS JA KIROUS: Köyhyyden mallitarinoista köyhyyden paikantumiin
FSD3475 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2019
Salomaa, Laura (2022). KÖYHYYS ON SAMANAIKAA SIUNAUS JA KIROUS: Köyhyyden mallitarinoista köyhyyden paikantumiin. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tampere: Tampereen yliopisto.
Mitä aineeton köyhyys on?
FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Kaartinen, Heidi (2015). Mitä aineeton köyhyys on? Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. http://hdl.handle.net/10138/156694
Köyhyyden ja yksinäisyyden väliset mekanismit köyhyyskirjoituksissa
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Laitinen, Helmi (2022). Köyhyyden ja yksinäisyyden väliset mekanismit köyhyyskirjoituksissa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan kandidaatin tutkielma.
Millaista on köyhyys vanhuudessa? Narratiivinen analyysi ikäihmisten köyhyyskokemuksista
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Räsänen, Emmi (2022). Millaista on köyhyys vanhuudessa? Narratiivinen analyysi ikäihmisten köyhyyskokemuksista. Helsinki: Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Sosiaalitieteiden laitos. Yhteiskuntapolitiikan maisterintutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293017
Lapsiperheiden vanhempien köyhyyden kokemuksia osallisuuden ja osattomuuden näkökulmasta.
FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Pajula, Annika (2021). Lapsiperheiden vanhempien köyhyyden kokemuksia osallisuuden ja osattomuuden näkökulmasta. Lapin yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Köyhän yksineläjänaisen kokemukset ja roolit
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Nokela, Katri (2012). Köyhän yksineläjänaisen kokemukset ja roolit. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma.
Laiska luuseri - sinnikäs selviytyjä? Köyhyys nuorten kertomana.
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Tuohimetsä, Emilia (2014) Laiska luuseri - sinnikäs selviytyjä? Köyhyys nuorten kertomana. Helsinki: Helsingin yliopisto. Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos. Folkloristiikan pro gradu -tutkielma.
Työttömän koettu kansalaisuus työyhteiskunnassa
FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Neuvonen, Elina (2017). Työttömän koettu kansalaisuus työyhteiskunnassa. Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalipedagogiikan pro gradu -tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20170865
Kun ansiotulot eivät riitä. Työssäkäyvän köyhän arjen selvitymiskeinot
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Nordström, Teija (2015). Kun ansiotulot eivät riitä. Työssäkäyvän köyhän arjen selvitymiskeinot. Jyväskylä: Jyväskylän avoin yliopisto. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.
Osallisuutta rakentamassa: osallisuuden tekijät köyhän arjessa
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Hietala, Elina (2019). Osallisuutta rakentamassa: osallisuuden tekijät köyhän arjessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan kandidaatintutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201906123136
Tunteet ja tunteiden kiinnekohdat vähävaraisten arjessa
FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Piironen, Anni (2021). Tunteet ja tunteiden kiinnekohdat vähävaraisten arjessa. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto. http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20210447
Lapsiperheiden köyhyys. Köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden vanhempien kertomuksia pienituloisuudesta.
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Salomaa, Tiina (2014). Lapsiperheiden köyhyys. Köyhyyskirjoituskilpailuun osallistuneiden vanhempien kertomuksia pienituloisuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Köyhyyden periytyminen kokemuksena. Laadullinen tutkimus ylisukupolvisen köyhyyden vaikutuksista ja mekanismeista
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Furuholm, Tuuli (2018) Köyhyyden periytyminen kokemuksena. Laadullinen tutkimus ylisukupolvisen köyhyyden vaikutuksista ja mekanismeista. Turku: Turun Yliopisto. Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma.
Korkeasti koulutettujen naisten köyhyysnarratiivit ja suhteellinen toimijuus
FSD3475 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2019
Miettinen, Iiris (2021) Korkeasti koulutettujen naisten köyhyysnarratiivit ja suhteellinen toimijuus. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Tampereen yliopisto.
Taloudellinen toimintakykyisyys köyhyyttä kokeneiden kertomana
FSD2795 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: seuranta-aineisto 2012
Chavda, Kirsi (2021) Taloudellinen toimintakykyisyys köyhyyttä kokeneiden kertomana. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Jyväskylän yliopisto.
Köyhyyttä kokeneiden käsityksiä hyväosaisista: tutkimus hyväosaisuuden representaatioista
FSD3475 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2019
Koskimies, Anna (2021). Köyhyyttä kokeneiden käsityksiä hyväosaisista: tutkimus hyväosaisuuden representaatioista. Kuluttajaekonomian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
Yksinasuvan köyhän sosiaalinen pääoma. Arkipäivän kertomuksia köyhän sosiaalisista suhteista
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Hyppönen, Pinja (2016). Yksinasuvan köyhän sosiaalinen pääoma. Arkipäivän kertomuksia köyhän sosiaalisista suhteista. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Sosiaalityön kandidaatintutkielma.
Avun saamisen kokemuksia köyhyysaiheiseen kirjoituskilpailuun osallistuneiden elämäntarinoissa
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Hakkarainen, Tyyne (2010). Avun saamisen kokemuksia köyhyysaiheiseen kirjoituskilpailuun osallistuneiden elämäntarinoissa. Sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto.
Opiskelijoiden köyhyyskokemuksia - Miten opiskelijat selviytyvät arjesta köyhyyden keskellä?
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Pekkala, Matleena (2010) Opiskelijoiden köyhyyskokemuksia - Miten opiskelijat selviytyvät arjesta köyhyyden keskellä? Kandidaatin tutkielma. Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos.
Yksinasuvien työttömien köyhyys. Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Harju, Sanni (2015). Yksinasuvien työttömien köyhyys. Kertomuksia osallisuudesta ja osattomuudesta. Tampere: Tampereen yliopisto. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma.
Opiskelijoiden ja työttömien nuorten köyhyys: kirjoituskilpailuun osallistuneiden nuorten köyhyyskokemuksien vertailua.
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Kukkonen, Laura (2016) Opiskelijoiden ja työttömien nuorten köyhyys: kirjoituskilpailuun osallistuneiden nuorten köyhyyskokemuksien vertailua. Pro gradu -tutkielma. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto.
Lapsiperheiden köyhyyden kokemuksia osallisuuteen ja osattomuuteen vanhempien kuvaamana
FSD2518 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä: osa-aineisto 2006
Pajula, Annika (2016). Lapsiperheiden köyhyyden kokemuksia osallisuuteen ja osattomuuteen vanhempien kuvaamana. Jyväskylä: Jyväskylän Avoin yliopisto. Sosiaalityön kandidaatin tutkielma.
Heinäpellolta leipäjonoon: suomalaisen köyhyyden kokemuksen muutos 1900-luvun aikana
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Rapo, M. (2016). Heinäpellolta leipäjonoon: suomalaisen köyhyyden kokemuksen muutos 1900-luvun aikana. Tampere: Tampereen yliopisto. Historian pro gradu -tutkielma. URN:NBN:fi:uta-201612302915
Eriarvoisuus matalasti koulutettujen köyhyyskirjoituksissa: Näkökulmana rajoittuneet toimintamahdollisuudet
FSD3475 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2019
Huhtala, Taru (2022). Eriarvoisuus matalasti koulutettujen köyhyyskirjoituksissa: Näkökulmana rajoittuneet toimintamahdollisuudet. Yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202210057443
Kokemuksia toimeentulotuen hakemisesta ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisesta
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Kangas, Elina (2017). Kokemuksia toimeentulotuen hakemisesta ja sosiaalityöntekijöiden kohtaamisesta. Turku: Turun yliopisto. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkielma.
KAKSI KERTOMUSTA KÖYHYYDESTÄ - Suomalaisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset
FSD2413 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2006
Rajala, Milla (2016). KAKSI KERTOMUSTA KÖYHYYDESTÄ - Suomalaisten sukupuolittuneet köyhyyskokemukset. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto.Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma. urn:nbn:fi:uef-20160337
Näytä

Näytetään 0 / 0

Näytä
Näytä