FSD3374 Vammaisten taiteilijoiden elämäntarinat 2018

Aineisto on käytettävissä (C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön). Aineistoa ei saa käyttää opetukseen, opiskeluun (esim. harjoitustöihin) tai alempiin opinnäytteisiin.

Lataa aineisto täältä

Muunkieliset kuvailuversiot

Aineistoon liittyvät tiedostot

Tekijät

  • Salonlahti, Outi (Jyväskylän yliopisto. Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta)

Asiasanat

elämänkaari, sosiaalinen tuki, taide, taiteellinen työ, taiteilijat, toimeentulo, työura, vammaiset, vammaisten asema, vammaisuus, yhteiskunnallinen asema

Sisällön kuvaus

Tämä aineisto käsittelee vammaisten ja kuurojen taiteilijoiden kokemuksia omasta asemastaan yhteiskunnassa sekä taidekentällä. Tutkittavat toimivat laajasti eri taiteenlajien, kuten teatterin, musiikin ja kuvataiteen parissa. Aineisto on kerätty osana tutkimusta, jonka tavoitteena oli kartoittaa mahdollisuuksia ja haasteita taiteilijan uraan liittyen vammaisen ihmisen näkökulmasta. Kaksi kahdeksasta kirjoitusvastauksesta on ruotsinkielisiä, muuten aineisto on suomenkielinen. Kirjoitusten lisäksi aineistoon sisältyy kaksi haastattelua.

Haastatteluissa ja kirjoituskutsussa tutkittavia pyydetään kertomaan elämäntarinansa taiteilijaksi ryhtymiseen ja taiteilijana toimimiseen liittyen. Aineistossa selvitetään tutkittavien mahdollista taidealan koulutusta, työskentelymahdollisuuksia ja taloudellista toimeentuloa vammaisena taiteilijana sekä tutkittavien saaman yhteiskunnallisen ja sosiaalisen tuen merkitystä. Tutkittavilta kysytään myös heidän suhteestaan vammaisliikkeeseen ja erilaisiin järjestöihin.

Tutkittavien taustatiedot ovat saatavilla csv-tiedostoon luetteloituna. Taustatietoja ei voi yhdistää yksittäiseen vastaajaan. Taustatietolomakkeella kysyttiin esimerkiksi ikää, sukupuolta ja koulutusta sekä taiteilijuuteen ja vammaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Aineiston kerääminen toteutettiin mahdollisimman saavutettavalla tavalla. Näin ollen aineiston liitetiedostot ovat saatavilla myös saavutettavassa odt-muodossa suomeksi ja ruotsiksi sekä kirjoituskutsu myös videomuodossa.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI 2.0 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.