Kuvailu on saatavilla vain suomeksi (tulossa: englanninkielinen).

FSD3568 Sosiaalibarometri 2021

Tekijät

  • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Asiasanat

COVID-19, eriarvoisuus, hyvinvointi, hyvinvointipalvelut, ikääntyneet, kannustimet, kuntoutuspalvelut, perusturva, sosiaalietuudet, sosiaalipalvelut, sosiaalityö, sote-uudistus, terveyspalvelut, toimeentulotuki, työvoimapalvelut

Sisällön kuvaus

Sosiaalibarometrit ovat tutkimuksellisia ajankohtaisselvityksiä, joiden tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman ajan tasalla olevaa tietoa hyvinvointipalvelujen, palvelujärjestelmän ja hyvinvoinnin tilanteesta ja niiden muutossuunnista. Vuoden 2021 Sosiaalibarometri käsittelee muun muassa palveluiden järjestämisvastuiden muutoksia, toimeentulotukea, työvoimapalveluita sekä koronapandemian vaikutuksia sosiaali- ja terveys- sekä työvoimapalveluihin. Kyselyssä vastaajina ovat kuntien tai yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat johtajat ja sosiaalityöntekijät, Kelan tulosyksiköiden johtajat, Kelan ratkaisu- ja palveluasiantuntijat, TE-toimistojen johtajat sekä kuntien työllisyyspalveluista vastaavat viranhaltijat.

Yhtenä teemana kyselyssä oli koronapandemian vaikutukset palveluihin ja tuen tarpeisiin edeltävän vuoden lopulla. Vastaajilta kysyttiin muun muassa, minkä ihmisryhmien tilanne alueella on erityisen huolestuttava, miten asiakkaiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan ja onko monialaisen palvelun tarve muuttunut edeltävän vuoden kevääseen verrattuna. Erityisesti kysyttiin koronapandemian vaikutuksista ikääntyneiden palvelutarpeisiin ja heille kohdennetusta tuesta.

Toinen laajempi teema oli eri toimijoiden välinen yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen. Kysymykset käsittelivät esimerkiksi seurakuntien, järjestöjen ja vapaaehtoisten tarjoamaa tukea sekä kunnan tai alueen sisäistä työnjakoa ja sen selkeyttä. Kyselyssä kartoitettiin lisäksi esimerkiksi sitä, siirtyivätkö jotkin palvelut kolmannen sektorin hoidettavaksi koronapandemian aikana.

Kolmas kyselyn laajempi teema liittyi palveluiden järjestämisvastuun muutoksiin, eli esimerkiksi sote-uudistukseen ja kuntakokeiluun. Sote-uudistukseen liittyen vastaajia pyydettiin arvioimaan uudistusta ja sen vaikutuksia. Työllisyyspalveluiden järjestämiseen liittyvät kysymykset koskivat esimerkiksi kuntakokeilua, jonka myötä 25 kokeilualueella tiettyjen asiakasryhmien työllisyyspalvelut siirtyivät Kelan järjestettäväksi. Lisäksi kysyttiin muun muassa kohtuuhintaisesta asumisesta, toimeentulotukeen liittyvistä asioista sekä asiakasmaksulain uudistuksesta.

Taustatietoina ovat vastaajan työskentelysektori, toiminta-alueen koko sekä suuralue. TE-johdon vastaajilta aineisto sisältää myös maakuntatasoisen aluemuuttujan.

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.