Näytetään 5 / 5

Näytä
Näytä

Näytetään 50 / 1398

Näytä
Näytä

Näytetään 50 / 65

Näytä
Suomi 2014 - kulutus ja elämäntapa: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999-2014 vertailua
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Sarpila, Outi (2014) Suomi 2014 - kulutus ja elämäntapa: Tutkimusseloste ja aineistojen 1999-2014 vertailua. Working papers in economic sociology. Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos.
Yhteiskuntaluokka ja kulutus. Suomalaisten eettinen kuluttaminen 1999-2014
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Sutinen, Sini (2019). Yhteiskuntaluokka ja kulutus. Suomalaisten eettinen kuluttaminen 1999-2014. Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatutkimuksen kandidaatintutkielma.
Suomi riskiyhteiskuntana 1999-2004
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2006) SUomi riskiyhteiskuntana 1999-2004. Futura 25:2, 5-16.
Minun sukupolveni, sinun sukupolvesi
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Sarpila, Outi (2012). Minun sukupolveni, sinun sukupolvesi. Hyvinvointikatsaus 1/2012, 14-18.
Working papers in Economic Sociology : Suomi 2019 - kulutus ja elämäntapa. Tutkimusseloste ja koodikirja.
FSD3766 Suomi 2019: kulutus ja elämäntapa
Saari, Hanna & Koivula, Aki & Sivonen, Jukka & Räsänen, Pekka (2019) Working papers in Economic Sociology : Suomi 2019 - kulutus ja elämäntapa. Tutkimusseloste ja koodikirja. Turku: Turun yliopisto. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7919-6
Korkeampi kulutus, vihreämpi kuluttaja?
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Kujanen, Hanna-Mari (2012) Korkeampi kulutus, vihreämpi kuluttaja? Taloussosiologian Pro gradu -tutkielma. Sosiaalitieteiden laitos. Turun yliopisto.
Suomi 2009. Tutkimusseloste ja aineistojen 1999-2009 vertailua
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Sarpila, Outi & Räsänen, Pekka & Erola, Jani & Kekki, Joonas & Pitkänen, Karoliina (2010). Suomi 2009. Tutkimusseloste ja aineistojen 1999-2009 vertailua. Working Papers in Economic Sociology. Turku: Turun yliopisto.
Ylivelkaantuminen suomalaisessa luottoyhteiskunnassa
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koskinen, Matti (2018). Ylivelkaantuminen suomalaisessa luottoyhteiskunnassa. Itä-Suomen yliopisto. Yhteiskuntapolitiikan kandidaatintutkielma.
Internet ilmastotekojen edistäjänä?
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Hakala, Ville (2018). Internet ilmastotekojen edistäjänä? Jyväskylän yliopisto: Yhteiskuntapolitiikan kandidaatintutkielma.
Suomalaisten hyvinvointikokemukset 2004-2009
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Räsänen, Pekka (2010) Suomalaisten hyvinvointikokemukset 2004-2009. Teoksessa Heikki Ervasti, Susan Kuivalainen & Leo Nyqvist (toim.) Köyhyys, tulonjako ja eriarvoisuus. TCWR tutkimuksia nro 2. Turun yliopisto, 1-16.
Internet- ja paperilomakkeiden täyttäjät: vastaustavan ja sen merkityksen tarkastelua hyvinvointitutkimuksessa
FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koivula, Aki & Sarpila, Outi & Räsänen, Pekka (2016) Internet- ja paperilomakkeiden täyttäjät: vastaustavan ja sen merkityksen tarkastelua hyvinvointitutkimuksessa. Yhteiskuntapolitiikka 81(2), 54-65.
Viideltä saunaan ja kuudelta kuorintaan? Miesten ulkonäöstä huolehtiminen ja ulkonäköön kuluttaminen 2000-luvun Suomessa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Sarpila, Outi (2007). Viideltä saunaan ja kuudelta kuorintaan? Miesten ulkonäöstä huolehtiminen ja ulkonäköön kuluttaminen 2000-luvun Suomessa. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Taloussosiologian pro gradu -tutkielma.
Tulevaisuuden kuluttaja: Erika 2020 -hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Nyrhinen, Jussi & Wilska, Terhi-Anna & Leppälä, Minna (2011) Tulevaisuuden kuluttaja: Erika 2020 -hankkeen aineistonkuvaus ja tutkimusraportti. Working paper, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu.
Kauneusleikkaukseen vai ei? Suomalaisten asenteet plastiikkakirurgiaa kohtaan vuosina 2009 ja 2014
FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Korhonen, S. (2015) Kauneusleikkaukseen vai ei? Suomalaisten asenteet plastiikkakirurgiaa kohtaan vuosina 2009 ja 2014. Taloussosiologian pro gradu -tutkielma. Sosiaalitieteiden laitos. Turun yliopisto: Turku.
Korkeampi kulutus, vihreämpi kuluttaja? Ympäristövastuullisen kulutuksen tunnuspiirteet 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Kujanen, Hanna & Räsänen, Pekka & Sarpila, Outi (2014) Korkeampi koulutus, vihreämpi kuluttaja? Ympäristövastuullisen kulutuksen tunnuspiirteet 1990-luvun lopulta 2010-luvun kynnykselle. Kulutustutkimus.Nyt 8:1, 4-22.
Miten porno ja väkivaltaviihde koetaan yhteiskunnallisina riskeinä Suomessa?
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2007) Miten porno ja väkivaltaviihde koetaan yhteiskunnallisina riskeinä Suomessa? Naistutkimus - Kvinnoforskning 20:3, 34-48.
Taloudelliset riskit suomalaisten arjessa. Talouteen liittyvät riskikokemukset ja niissä tapahtunut muutos vuosien 1999 ja 2004 välillä
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Halenius, Laura (2008) Taloudelliset riskit suomalaisten arjessa. Talouteen liittyvät riskikokemukset ja niissä tapahtunut muutos vuosien 1999 ja 2004 välillä. Taloussosiologian Pro gradu -tutkielma. Turun kauppakorkeakoulu, Turku.
Verkkolomakkeiden käyttö sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa
FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koivula, Aki & Sarpila, Outi & Räsänen, Pekka (2015) Verkkolomakkeiden käyttö sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa. Working Papers in Economic Sociology (VIII). University of Turku: Turku.
Onko ulkonäön arvostus nousussa Suomessa?
FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Sarpila, O. & Pajunen, T. & Kekäläinen, S. & Åberg, E. (2017) Onko ulkonäön arvostus nousussa Suomessa? Yhteiskuntapolitiikka 82(1), 86-93.
Postmoderni yhteiskunta - teoreettisena ideana ja empiirisenä ongelmana
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2000) Postmoderni yhteiskunta - teoreettisena ideana ja empiirisenä ongelmana. Lisensiaatintutkimus. Sosiologian laitos: Turun yliopisto.
Yksinäisten yhteiskunta
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Saari, Juho (2010). Yksinäisten yhteiskunta. Helsinki: WSOY.
Nuoret, epävarmuus ja riskit
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani (2004) Nuoret, epävarmuus ja riskit. Teoksessa Oman elämänsä yrittäjät?Nuorisobarometri 2004, 82-99.
Sukupuolten arvot kestävän kulutuksen ennustajina
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Laukkanen, Salla (2022). Sukupuolten arvot kestävän kulutuksen ennustajina. Kandidaatin tutkielma. Yhteiskuntatutkimus. Tampere: Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202203102454
Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2016) Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet. Kulutustutkimus.Nyt 10(1), 17-35.
Epävarmuus
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani & Saari, Juho (2010). Epävarmuus. Teoksessa: Tulevaisuuden voittajat - Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa (toim. Juho Saari), 237-. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta. Julkaisu 5/2010.
Vaikuttaako kuluttajan tausta uuden teknologian kulutukseen
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2002). Vaikuttaako kuluttajan tausta uuden teknologian kulutukseen. Teoksessa: Kuluttaja virtuaalimarkkinoilla (toim. Liisa Uusitalo), 160-176. Helsinki: Edita.
Maksuhäiriöisyys ja luottamusrakenteiden kriisi sosiaalisessa toiminnassa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani (2001). Maksuhäiriöisyys ja luottamusrakenteiden kriisi sosiaalisessa toiminnassa. Sosiologia, 38(3), 174-191.
Materiaalisten ja postmateriaalisten arvojen tulevaisuus: sosiodemografisten tekijöiden arviointia
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2001). Materiaalisten ja postmateriaalisten arvojen tulevaisuus: sosiodemografisten tekijöiden arviointia. Futura 20(3), 75-89.
Nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus? Tutkimus nuorten kulutuskäyttäytymisestä ja velkaantumisesta
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Saarinen, Henna (2001). Nuoruus ja hulluus, vanhuus ja viisaus? Tutkimus nuorten kulutuskäyttäytymisestä ja velkaantumisesta. Helsinki: Stakes. Stakes Raportteja; 261.
Velkaongelmat ja myytti aktiivisesta ylivelkaantumisesta
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani (2003). Velkaongelmat ja myytti aktiivisesta ylivelkaantumisesta. Teoksessa: Laman varjo ja nousun huuma (toim. Kangas, Olli). Helsinki: Kansaneläkelaitos. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia; 72.
Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Wilska, Terhi-Anna (2001). Tuotteistettu nuoruus kulutusyhteiskunnassa. Teoksessa: Nuori ruumis (toim. Raili Välimaa & Anne Puuronen). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 21.
Häviävätkö luokkaerot? Kulutuspohjaisten luokkaerojen merkitys riskiyhteiskunnassa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani (2000). Häviävätkö luokkaerot? Kulutuspohjaisten luokkaerojen merkitys riskiyhteiskunnassa. Futura, 19(4), 26-40.
Suomalaisen nykykuluttajan profiili ja vähittäiskaupan rakennemuutos
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Annunen, Janne (2009) Suomalaisen nykykuluttajan profiili ja vähittäiskaupan rakennemuutos. Taloussosiologian pro gradu -tutkielma, Turun kauppakorkeakoulu, Turku.
Luokkarakenne ja luokkiin samastuminen Suomessa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani (2010). Luokkarakenne ja luokkiin samastuminen Suomessa. Teoksessa: Luokaton Suomi - Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa (toim. Jani Erola), 27-44. Helsinki: Gaudeamus.
Kulutusvalintojen postmodernit piirteet ja rakenteelliset reunaehdot
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2000). Kulutusvalintojen postmodernit piirteet ja rakenteelliset reunaehdot. Sosiologia 37(3), 228-242.
Maksuhäiriöisyys laman jälkeisessä Suomessa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani (2000). Maksuhäiriöisyys laman jälkeisessä Suomessa. Turku: Turun yliopisto. Sosiologian laitos. Sosiologista keskustelua; B 36.
Ammatilliseen asemaan ja tyämarkkinavalmiuksiin liittyvät kokemukset
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2008) Ammatilliseen asemaan ja työmarkkinavalmiuksiin liittyvät kokemukset. Tiedepolitiikka 42:2, 49-59.
Osakesijoittamisen yleistyminen - pala amerikkalaista unelmaa kaikille?
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2000). Osakesijoittamisen yleistyminen - pala amerikkalaista unelmaa kaikille?. Oikeus 29(2), 225-234.
Nuorten toimeentulo ja kulutus
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Wilska, Terhi-Anna (2001). Nuorten toimeentulo ja kulutus. Teoksessa: Aikuistumisen pullonkaulat (toim. Tapio Kuure). Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisoasian neuvottelukunta & Stakes. Julkaisuja / Nuorisotutkimusseura; 16 & Julkaisuja / Nuora; 19.
Sosiaalisen taustan yhteys ympäristöystävällisiin kulutusasenteisiin Suomessa
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Vainio, Emmi (2018). Sosiaalisen taustan yhteys ympäristöystävällisiin kulutusasenteisiin Suomessa. Turku: Sosiaalitieteiden laitos, Turun yliopisto. Taloussosiologian kandidaatintutkielma.
Tieto- ja viihdekulutuksen muotoutuminen eri väestöryhmissä
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2005) Tieto- ja viihdekulutuksen muotoutuminen eri väestöryhmissä. Sosiologia 42:1, 19-34.
Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017) Puolueiden rakenteet ja jäsenistön verkostot. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisu sarjan julkaisu nro 103.
Luksusta vai yllättävän välttämätöntä?
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Sarpila, Outi (2014) Luksusta vai yllättävän välttämätöntä? Hyvinvointikatsaus 4:2014, 27-32.
Kun mikään ei riitä - vai riittäisikö jo?
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Aro, Riikka & Wilska, Terhi-Anna (2011). Kun mikään ei riitä - vai riittäisikö jo? Hyvinvointikatsaus 22(1), 80-82.
Varttuneet kuluttajat, vapaa-aika ja hyvinvointi
FSD3172 Suomi 2014: kulutus ja elämäntapa
Kekäläinen, Tiia & Wilska, Terhi-Anna & Kokko, Katja (2017) Varttuneet kuluttajat, vapaa-aika ja hyvinvointi. Kulutustutkimus.Nyt 11(1), 4-17.
Suomi 2004: Aineistonkeruu ja tutkimusseloste sekä yhteiskunnan ja kulutuksen muutos 1999-2004
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani & Räsänen, Pekka & Halenius, Laura & Vasunta, Veera & Haapanen, Teemu (2005). Aineistonkeruu ja tutkimusseloste sekä yhteiskunnan ja kulutuksen muutos 1999-2004. Tampere: Esa Print Tampere. Sarja Keskustelua ja raportteja: 5:2005.
Ovatko korkeasti koulutetut vihreämpiä kuluttajia?
FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Kujanen, Hanna-Mari & Räsänen, Pekka & Sarpila, Outi (2013) Ovatko korkeasti koulutetut vihreämpiä kuluttajia? In Tiila Juuti, Pekka Räsänen & Outi Sarpila (toim.) Studies of Well-being and Lifestyle in Contemporary Finland. Working Papers in Economic Sociology (V). University of Turku, 107-129.
Aineistonkeruu ja tutkimusseloste sekä yhteiskunnan ja kulutuksen muutos 1999-2004
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa FSD3170 Suomi 2004: kulutus ja elämäntapa uuden vuosituhannen vaihteessa
Erola, Jani & Räsänen, Pekka & Halenius, Laura & Vasunta, Veera & Haapanen, Teemu (2005) Aineistonkeruu ja tutkimusseloste sekä yhteiskunnan ja kulutuksen muutos 1999-2004. Tampere: Esa Print Tampere. Sarja Keskustelua ja raportteja 5:2005.
Opiskelijat kulutusyhteiskunnan imussa. Opiskelevien, työttömien ja työssäkäyvien nuorten kulutustottumukset 2000-luvun Suomessa
FSD3171 Suomi 2009: kulutus ja elämäntapa
Ansio, Susanna (2013) Opiskelijat kulutusyhteiskunnan imussa. Opiskelevien, työttömien ja työssäkäyvien nuorten kulutustottumukset 2000-luvun Suomessa- Taloussosiologian Pro gradu -tutkielma. Turun kauppakorkeakoulu, Turku.
Kulutus, postmodernismi ja elämäntapa
FSD1241 Suomi 1999: kulutus ja elämäntapa vuosituhannen vaihteessa
Räsänen, Pekka (2000). Kulutus, postmodernismi ja elämäntapa. Teoksessa: Hyvää elämää - 90 vuotta suomalaista kuluttajatutkimusta. (toim. Kaarina Hyvönen & Anneli Juntto & Pirjo Laaksonen & Timonen, Päivi), 82-92. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus & Tilastokeskus.
Näytä

Näytetään 1 / 1

Näytä
Näytä