Sarjat

Yhteensä 78 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 706
Koulun hyvinvointiprofiili 56
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 41
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Lapsesta aikuiseksi 31
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Työolobarometrit 28
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 26
Sosiaalibarometrit 26
Nuorisobarometrit 26
ISSP (International Social Survey Programme) 23
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 19
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kunta-alan työolobarometrit 16
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 16
EVA:n EU-asennetutkimukset 16
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 13
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Terveyden edistämisen barometrit 13
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Suomalainen päihdehoito 12
Perhebarometrit 11
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
Lasten kuritusväkivalta 10
Tiedebarometrit 9
Poliisibarometrit 9
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 9
Suomenruotsalainen barometri 9
ESS (European Social Survey) 8
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Tervaskannot-kyselyt 8
Hyvä vapaa-aika 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 7
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Gallup Ecclesiastica 6
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
Kansalaispulssi 6
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 5