Sarjat

Yhteensä 80 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 758
Koulun hyvinvointiprofiili 56
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 42
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Lapsesta aikuiseksi 31
Työolobarometrit 29
Nuorisobarometrit 28
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Sosiaalibarometrit 26
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 26
ISSP (International Social Survey Programme) 21
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 20
Kansalaispulssi 20
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 17
Kunta-alan työolobarometrit 16
EVA:n EU-asennetutkimukset 16
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 13
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Terveyden edistämisen barometrit 13
Suomalainen päihdehoito 12
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Perhebarometrit 11
Poliisibarometrit 11
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
Lasten kuritusväkivalta 10
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Suomenruotsalainen barometri 9
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 8
ESS (European Social Survey) 8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Tervaskannot-kyselyt 8
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Hyvä vapaa-aika 7
Tiedebarometrit 7
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Gallup Ecclesiastica 6
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Suomalaisten rahapelaaminen 5
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5