Sarjat

Yhteensä 87 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 1380
Koulun hyvinvointiprofiili 96
KuntaSuomi 2004 94
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 77
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 72
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 71
Kunnallisalan ilmapuntarit 70
Lapsesta aikuiseksi 58
Työolobarometrit 54
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 54
EVAn Arvo- ja asennetutkimukset 52
Nuorisobarometrit 51
Sosiaalibarometrit 44
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 41
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 40
ISSP (International Social Survey Programme) 38
Kansalaispulssi 37
EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012 31
Kehitysyhteistyötutkimukset 30
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 30
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 24
Maaseutubarometrit 23
Terveyden edistämisen barometrit 22
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 21
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 20
Perhebarometrit 19
Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020 19
Kaupunkipalvelututkimukset 18
Kunta-alan työolobarometrit 16
Poliisibarometrit 16
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 16
Tervaskannot-kyselyt 16
Suomalainen päihdehoito 16
ESS (European Social Survey) 15
Nuorisorikollisuuskyselyt 15
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 14
Tiedebarometrit 14
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 13
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 12
Lasten kuritusväkivalta 12
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 12
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 11
Päihdetapauslaskennat 10
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 10
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 10
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 10
Suomenruotsalainen barometri 10
Diakoniabarometrit 9
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 9