Sarjat

Yhteensä 87 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 867
Koulun hyvinvointiprofiili 56
Lapsesta aikuiseksi 52
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 44
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Kansalaispulssi 38
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
EVAn Arvo- ja asennetutkimukset 31
Työolobarometrit 30
Nuorisobarometrit 29
Sosiaalibarometrit 28
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 23
ISSP (International Social Survey Programme) 23
Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020 19
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 18
Kunta-alan työolobarometrit 16
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 16
EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012 16
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Terveyden edistämisen barometrit 13
Perhebarometrit 12
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Suomalainen päihdehoito 12
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 11
Poliisibarometrit 11
Lasten kuritusväkivalta 11
Päätöksentekolaboratorioiden kokeet ja kyselytutkimukset 10
Nuorisorikollisuuskyselyt 9
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Suomenruotsalainen barometri 9
ESS (European Social Survey) 8
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Tervaskannot-kyselyt 8
Tiedebarometrit 8
Hyvä vapaa-aika 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 7
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Kirkosta eroamisen syyt 6
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Gallup Ecclesiastica 6