Sarjat

Yhteensä 91 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 870
Koulun hyvinvointiprofiili 56
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 45
Kansalaispulssi 41
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
EVAn Arvo- ja asennetutkimukset 32
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Lapsesta aikuiseksi 31
Työolobarometrit 31
Nuorisobarometrit 29
Sosiaalibarometrit 29
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
ISSP (International Social Survey Programme) 25
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 23
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 20
Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020 19
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012 16
Kunta-alan työolobarometrit 16
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 16
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Maaseutubarometrit 14
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 14
Terveyden edistämisen barometrit 13
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Suomalainen päihdehoito 12
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Perhebarometrit 11
Lasten kuritusväkivalta 11
Poliisibarometrit 11
Suomenruotsalainen barometri 11
Nuorisorikollisuuskyselyt 9
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Tiedebarometrit 8
Tervaskannot-kyselyt 8
ESS (European Social Survey) 8
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 7
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Kirkosta eroamisen syyt 7
Hyvä vapaa-aika 7
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Childcare 6
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 6
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6