Sarjat

Yhteensä 85 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 844
Koulun hyvinvointiprofiili 56
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 43
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Kansalaispulssi 32
Lapsesta aikuiseksi 31
Nuorisobarometrit 30
Työolobarometrit 30
EVAn Arvo- ja asennetutkimukset 29
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Sosiaalibarometrit 26
ISSP (International Social Survey Programme) 22
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 21
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 18
Kunta-alan työolobarometrit 16
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 16
EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012 16
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Terveyden edistämisen barometrit 13
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Suomalainen päihdehoito 12
Perhebarometrit 11
Poliisibarometrit 11
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
Lasten kuritusväkivalta 10
Nuorisorikollisuuskyselyt 9
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Suomenruotsalainen barometri 9
ESS (European Social Survey) 8
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Tervaskannot-kyselyt 8
Hyvä vapaa-aika 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Tiedebarometrit 7
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 7
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Kirkosta eroamisen syyt 6
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Gallup Ecclesiastica 6
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
Päihdetapauslaskennat 5