Sarjat

Yhteensä 85 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 21
Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 5
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
Vapaaehtoistyötutkimukset 3
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonevastaukset eduskuntavaaleissa 4
Valtarakennetutkimukset 3
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 4
Työolobarometrit 30
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 43
Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020 8
Tiedebarometrit 7
Terveyden edistämisen barometrit 13
Tervaskannot-kyselyt 8
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 5
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 7
Suomenruotsalainen barometri 9
Suomalaisten rahapelaaminen 5
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Suomalaisten arvot ja arkielämä 2
Suomalaisten alkoholiasenteet 3
Suomalainen päihdehoito 12
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Sosiaalibarometrit 26
Seurakuntien työntekijäkyselyt 5
Päihdetapauslaskennat 5
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Poliisibarometrit 11
Perhebarometrit 11
Pelastuspalveluasenteet 4
Opiskelijatutkimukset 4
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Nuorisorikollisuuskyselyt 9
Nuorisobarometrit 30
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Mökkibarometrit 4
Maaseutubarometrit 14
Liikuntatutkimukset 4
Lasten mediabarometrit 4
Lasten kuritusväkivalta 10
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 5
Lapsiuhritutkimukset 3
Lapsibarometri 3
Lapsesta aikuiseksi 31
KuntaSuomi 2004 51
Kunta-alan työolobarometrit 16
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 4