Sarjat

Yhteensä 91 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

YouGamble 10
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 46
Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 10
Väestöryhmien väliset hyvinvointierot 12
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 12
Vapaaehtoistyötutkimukset 6
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonevastaukset eduskuntavaaleissa 8
Valtarakennetutkimukset 6
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 28
Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 8
Työolobarometrit 62
Työkyvyn strateginen johtaminen ja työterveysyhteistyö 6
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 90
Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020 38
Tiedebarometrit 16
Terveyden edistämisen barometrit 26
Tervaskannot-kyselyt 16
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 76
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 64
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 10
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 14
Suomenruotsalainen barometri 22
Suomalaisten rahapelaaminen 10
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 16
Suomalaisten arvot ja arkielämä 10
Suomalaisten alkoholiasenteet 6
Suomalainen päihdehoito 24
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 14
Sosiaalibarometrit 56
Seurakuntien työntekijäkyselyt 10
Päätöksentekolaboratorioiden kokeet ja kyselytutkimukset 8
Päihdetapauslaskennat 10
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 74
Poliisibarometrit 22
Perhebarometrit 22
Pelastuspalveluasenteet 8
Opiskelijatutkimukset 8
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 10
Nuorisorikollisuuskyselyt 18
Nuorisobarometrit 58
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 28
Mökkibarometrit 8
Maaseutubarometrit 28
Liikuntatutkimukset 8
Lasten mediabarometrit 8
Lasten kuritusväkivalta 22
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 10
Lapsiuhritutkimukset 8
Lapsibarometri 6
Lapsesta aikuiseksi 62