Sarjat

Yhteensä 87 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 40
Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 5
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 10
Vapaaehtoistyötutkimukset 3
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonevastaukset eduskuntavaaleissa 8
Valtarakennetutkimukset 5
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 21
Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 8
Työolobarometrit 54
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 77
Tieteellisten kirjastojen yhteistilastoaineisto 2002-2020 19
Tiedebarometrit 14
Terveyden edistämisen barometrit 22
Tervaskannot-kyselyt 16
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 71
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 41
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 10
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 9
Suomenruotsalainen barometri 10
Suomalaisten rahapelaaminen 6
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 10
Suomalaisten arvot ja arkielämä 1
Suomalaisten alkoholiasenteet 5
Suomalainen päihdehoito 16
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 14
Sosiaalibarometrit 44
Seurakuntien työntekijäkyselyt 6
Päätöksentekolaboratorioiden kokeet ja kyselytutkimukset 4
Päihdetapauslaskennat 10
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 72
Poliisibarometrit 16
Perhebarometrit 19
Pelastuspalveluasenteet 8
Opiskelijatutkimukset 7
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Nuorisorikollisuuskyselyt 15
Nuorisobarometrit 51
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 20
Mökkibarometrit 7
Maaseutubarometrit 23
Liikuntatutkimukset 6
Lasten mediabarometrit 7
Lasten kuritusväkivalta 12
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 7
Lapsiuhritutkimukset 6
Lapsibarometri 4
Lapsesta aikuiseksi 58
KuntaSuomi 2004 94
Kunta-alan työolobarometrit 16
Kunnallisalan ilmapuntarit 70