Sarjat

Yhteensä 76 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 708
Koulun hyvinvointiprofiili 56
KuntaSuomi 2004 51
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 40
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Työolobarometrit 31
Lapsesta aikuiseksi 31
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Sosiaalibarometrit 26
Nuorisobarometrit 26
EVA:n kansalliset asennetutkimukset 25
ISSP (International Social Survey Programme) 21
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kunta-alan työolobarometrit 16
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 16
EVA:n EU-asennetutkimukset 16
Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 15
Maaseutubarometrit 14
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 13
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Terveyden edistämisen barometrit 13
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Suomalainen päihdehoito 12
Perhebarometrit 11
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
ESS (European Social Survey) 10
Lasten kuritusväkivalta 10
Poliisibarometrit 9
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Suomenruotsalainen barometri 9
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Tervaskannot-kyselyt 8
Hyvä vapaa-aika 7
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Tiedebarometrit 7
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 7
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 7
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Gallup Ecclesiastica 6
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 6
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 5
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Energia-asenteet 5