Sarjat

Yhteensä 76 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Yliopistoista valmistuneiden uraseuranta 15
Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 0
Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 6
Vapaaehtoistyötutkimukset 3
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonevastaukset eduskuntavaaleissa 4
Valtarakennetutkimukset 3
Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) 10
Uskonto ja uskonnollisuus Venäjällä 4
Työolobarometrit 31
Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimukset 40
Tiedebarometrit 7
Terveyden edistämisen barometrit 13
Tervaskannot-kyselyt 8
Tampereen yliopistosta valmistuneiden sijoittumisseuranta 38
Tampereen yliopiston opiskelijakyselyt 32
Tampereen terveys- ja sosiaalikyselyt 5
Tampere Praksis -hankkeen aineistot 7
Suomenruotsalainen barometri 9
Suomalaisten rahapelaaminen 4
Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 8
Suomalaisten alkoholiasenteet 3
Suomalainen päihdehoito 12
Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 7
Sosiaalibarometrit 26
Päihdetapauslaskennat 5
Puolueiden ajankohtaistutkimukset 37
Poliisibarometrit 9
Perhebarometrit 11
Pelastuspalveluasenteet 4
Opiskelijatutkimukset 3
Nuorten aikuisten avohoidollinen mielenterveyskuntoutus 2010-2012 5
Nuorisorikollisuuskyselyt 8
Nuorisobarometrit 26
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14
Maaseutubarometrit 14
Liikuntatutkimukset 4
Lasten mediabarometrit 4
Lasten kuritusväkivalta 10
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 3
Lapsiuhritutkimukset 3
Lapsesta aikuiseksi 31
KuntaSuomi 2004 51
Kunta-alan työolobarometrit 16
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 4
Koulun hyvinvointiprofiili 56
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 6
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 4
Kirkosta eroamisen syyt 3
Kirkkomonitorit 4