Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Sarjaan kuuluvat aineistot

Yhteensä 757 aineistokuvailua.
FSD3564 Asunnottomuustyö Suomessa: työpajatallenteet 2020-2021 C Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-23
FSD3585 Rekrytoijien näkemyksiä työttömyysjaksojen vaikutuksista rekrytointiin 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-16
FSD3521 Työelämässä koettu häpeä -kirjoitusaineisto 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-12
FSD3584 Muistoja lapsuudessa koetuista peloista 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-05-02
FSD3500 Digitalisoituva Suomi 2017-2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-04-06
FSD3526 Tiede maailmankuvissa ja arkiajattelussa 2019-2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-16
FSD3617 Ikääntyvien vammaisten kirjoituksia elämästään 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2022-03-15
FSD3510 E-urheilijoiden fyysinen harjoittelu 2015-2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-02
FSD3428 Alle 40-vuotiaiden vanhempien kokemuksia vanhemmuudestaan 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-28
FSD3618 Kertomuksia korona-ajasta 2021 D Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-14
FSD3495 Opetuksen saavutettavuuden edistäminen taiteen perusopetusta antavissa oppilaitoksissa 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-02-14
FSD3587 Argumentin laadun arviointitutkimus 2018 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-02-02
FSD3576 Ruoan merkitykset arjessa -kirjoitusaineisto 2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-02-01
FSD3588 Kognitiivinen ja affektiivinen empatia diktaattoripelissä 2018-2019 A Tooltip Kvantitatiivinen 2022-01-31
FSD3549 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Seinäjoen kaupunkiorganisaatiossa: haastattelut ja työpaja 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-18
FSD3472 Festivaalibarometri 2014-2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2022-01-13
FSD3561 Ilmastobarometri 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-01-11
FSD3391 Kirjoituksia vapaaehtoistyöstä turvapaikanhakijoiden parissa 2018-2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-04
FSD3504 Luontoharrastus ja teknologia -kirjoitusaineisto 2020-2021 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-04
FSD3465 Kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista Suomessa koronapandemian aikana 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2022-01-04
FSD3515 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenkysely 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-12-29
FSD3538 Pääkaupunkiseutulaisten nuorten aikuisten haastatteluja uskonnottomuudesta 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-12-15
FSD3545 Videopelaaminen koronapandemian aikana: haastattelut 2020 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-12-15
FSD3542 Haastattelut vertaistuesta ja kokemustiedosta lapsi- ja perhepalveluissa 2019-2020 D Tooltip Kvalitatiivinen 2021-11-29
FSD3509 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-29
FSD3508 Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-29
FSD3550 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 4. ja 5. luokkien oppilaat 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3572 Helsingin Sanomien jätekysely 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-11-10
FSD3511 Vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmistä osana lastensuojelun avohuoltoa 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-18
FSD3447 Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18
FSD3448 Pääkaupunkiseudun viiden suurimman vieraskielisen ryhmän arvot, asenteet ja identiteetit 2018-2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18
FSD3525 Naisten kokemuksia kehopositiivisesta selfie-valokuvauksesta 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-14
FSD3471 Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen Suomessa ja Baltiassa 2018-2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-05
FSD3507 Seurakunnat ja koronakriisi 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-27
FSD3506 Seurakuntien luottamushenkilökysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-21
FSD3514 Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin osallistuneiden haastatteluja 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-09-20
FSD3477 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-10
FSD3531 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-10
FSD3408 Velkaantuminen ja häpeä -kirjoitusaineisto 2019-2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-09-01
FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-30
FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-30
FSD3462 Nuorten naisten onnellisuuskyselyt 2016 ja 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-27
FSD3490 Lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyepäilyt 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-27
FSD3489 Luontoympäristössä työskentelevien varhaiskasvattajien kokemuksia työhyvinvoinnista 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-24
FSD3512 Päihdetutkimus 2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-23
FSD3387 Masennus- ja itsetuhoisuuskysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-18
FSD3473 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-16
FSD3429 Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia poliittisista luottamustehtävistä 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-12
FSD3480 Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-05