Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Sarjaan kuuluvat aineistot

Yhteensä 726 aineistokuvailua.
FSD3511 Vanhempien kokemuksia vertaistukiryhmistä osana lastensuojelun avohuoltoa 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-18
FSD3448 Pääkaupunkiseudun viiden suurimman vieraskielisen ryhmän arvot, asenteet ja identiteetit 2018-2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18
FSD3447 Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-18
FSD3525 Naisten kokemuksia kehopositiivisesta selfie-valokuvauksesta 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-10-14
FSD3471 Sairaanhoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaaminen Suomessa ja Baltiassa 2018-2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-10-05
FSD3507 Seurakunnat ja koronakriisi 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-27
FSD3506 Seurakuntien luottamushenkilökysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-21
FSD3514 Naisten Valmiusliiton NASTA-harjoituksiin osallistuneiden haastatteluja 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-09-20
FSD3477 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-10
FSD3531 Koronan vaikutukset kulttuurialalle 2021 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-09-10
FSD3408 Velkaantuminen ja häpeä -kirjoitusaineisto 2019-2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-09-01
FSD3487 Suomen arkeologisten löytöjen tietokantakysely 2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-30
FSD3486 Haastattelut Suomen arkeologisten löytöjen tietokannan kehittämisestä 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-30
FSD3490 Lapsiin kohdistuneet pahoinpitelyepäilyt 2017 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-27
FSD3462 Nuorten naisten onnellisuuskyselyt 2016 ja 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-27
FSD3489 Luontoympäristössä työskentelevien varhaiskasvattajien kokemuksia työhyvinvoinnista 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-24
FSD3512 Päihdetutkimus 2018 D Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-23
FSD3387 Masennus- ja itsetuhoisuuskysely 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-18
FSD3473 Suomalaisten pelimusiikkimuistot -kirjoitusaineisto 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-16
FSD3429 Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia poliittisista luottamustehtävistä 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-08-12
FSD3480 Suomalaisten näkemykset tekijänoikeusjärjestelmästä 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-05
FSD3483 Toimittajien näkemyksiä tragediajournalismista 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-08-05
FSD3459 Opettajankoulutuksen vetovoima: kyselyt 2020 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-07-20
FSD3458 Opettajankoulutuksen vetovoima: fokusryhmähaastattelut 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-07-01
FSD3501 Vertais- ja jakamistalouden ilmiöt kotitaloudessa 2019 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-06-23
FSD3463 Ulkosuomalaisten kansallinen identiteetti ja poliittinen osallistuminen 2014 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-06-21
FSD3474 Monikulttuuristen nuorten aikuisten kokemuksia monikulttuurisuudesta Suomessa 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-05-31
FSD3415 Suomalaisten näkemyksiä eriarvoisuudesta sekä yhteiskunnan avusta ja jakolinjoista 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-05-31
FSD3412 Merkittävimmät opettajamuistot -kirjoitusaineisto 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-05-26
FSD3479 Haastattelut kulttuurisesta osallistumisesta 2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-05-24
FSD3289 Tutkijoiden viestintä tutkimusyhteisön ulkopuolelle kulttuurialalla 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-05-20
FSD3281 Kuntavaaliehdokkaat 2017: vieraskieliset B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-05-03
FSD3349 Parlamenttikeskusteluja neljästätoista maasta 1994-2013 D Tooltip Kvalitatiivinen 2021-04-08
FSD3414 Kahdeksasluokkalaisten kokemuksia Taidetestaajat-taidevierailuista 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-03-31
FSD3417 Kokemuksia kumppanin mielenterveysongelmista lapsiperheessä 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-03-29
FSD3476 Nuorten aikuisten haastattelut mediankäytöstä 2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-03-17
FSD3502 Julkinen taide aluerakentamisessa ja -kehittämisessä 2018-2019 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-02-22
FSD3488 Perustulokokeilukysely 2018 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-02-22
FSD3435 PROMEQ: yli 65-vuotiaiden hyvinvointi ja terveys 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-02-19
FSD3436 PROMEQ: heikoimmassa asemassa olevien ryhmien hyvinvointi ja terveys 2016-2018: yhdistetty aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-02-19
FSD3434 PROMEQ: maahanmuuttajien hyvinvointi ja terveys 2017-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-02-19
FSD3485 Fysiologiset reaktiot ehdotuksiin kahden hengen sanahakutehtävässä 2019 C Tooltip Kvantitatiivinen 2021-02-15
FSD3393 Työttömän tarina -kirjoituskilpailu 2018 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-02-09
FSD3395 Lapsuus ja lasten ystäväsuhteet 1900-luvun Suomessa -kirjoitusaineisto 2018-2019 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-02-08
FSD3433 PROMEQ: pitkäaikaistyöttömien hyvinvointi ja terveys 2016-2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-02-08
FSD3475 Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä -kirjoituskilpailu 2019 D Tooltip Kvalitatiivinen 2021-02-02
FSD3464 Terveys ja poliittinen kiinnittyminen 2016 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-01-29
FSD3460 Petäjävetisten kokemuksia kohtaamastaan vesikriisistä 2020 B Tooltip Kvalitatiivinen 2021-01-26
FSD3283 Venäjän turvallisuuspolitiikkaan liittyvät suomalaisten tutkimuslaitosten vertaisarvioidut tutkimusjulkaisut ja väitöskirjat 2011-2015 A Tooltip Kvantitatiivinen 2021-01-12
FSD3343 Yläkoululaisten ajatuksia sukupuolirooleista ja elämästä 2017-2018 C Tooltip Kvalitatiivinen 2021-01-07