Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Sarjaan kuuluvat aineistot

Yhteensä 694 aineistokuvailua.
Saatavuus: A Tooltip
FSD3134 Lapsibarometri 2016 Kvantitatiivinen 2017-01-23
FSD3021 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2011 Kvantitatiivinen 2016-07-12
FSD3127 Tampereen korkeakouluopiskelijoiden asuminen 2016 Kvantitatiivinen 2017-08-21
FSD2760 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: oppilaat Kvantitatiivinen 2012-08-17
FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Kvantitatiivinen 2014-05-28
FSD1249 Ydinjätepäätös 2001 Kvalitatiivinen 2003-05-08
FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Kvantitatiivinen 2014-05-28
FSD3372 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 Kvantitatiivinen 2020-09-08
FSD3161 Metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta ja metsien käytöstä 2014 Kvantitatiivinen 2017-11-02
FSD3257 Naurunalaiseksi joutumisen pelko, työuupumus ja työpaikkakiusaaminen 2007 Kvantitatiivinen 2020-02-18
FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Kvantitatiivinen 2014-01-21
FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015 Kvantitatiivinen 2016-01-25
FSD1211 Viestintäkasvatus perusopetuksessa 1998 Kvantitatiivinen 2003-01-10
FSD3144 Sosiaalialan ammattilaisten näkemyksiä vammaispalveluista 2015 Kvantitatiivinen 2017-04-21
FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö 2013 Kvantitatiivinen 2015-09-16
FSD1289 Demokratisoitumisen mittarit 1810-2018 Kvantitatiivinen 2003-12-19
FSD2925 Kuntien valtuustojen ja hallitusten jäsenet 2009 Kvantitatiivinen 2016-06-21
FSD3027 Suomen ulkomaankauppa: tavaraviennin arvo 1840-2000 Kvantitatiivinen 2017-03-27
FSD2975 Suomenruotsalaisten kansalaiskeskustelu internetissä 2013 Kvantitatiivinen 2015-11-17
FSD2316 Vaaliliitot eduskuntavaaleissa 1945-2007 Kvantitatiivinen 2008-01-17
FSD2938 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: hallituksen jäsenet Kvantitatiivinen 2014-05-28
FSD2817 Etniset konfliktit ja etninen nepotismi 2003-2011 Kvantitatiivinen 2014-10-06
FSD1216 Demokratisoituminen ja valtaresurssit 1850-2000 Kvantitatiivinen 2003-03-18
FSD2986 Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 Kvantitatiivinen 2015-08-12
FSD3166 Suomalaisen työn tulevaisuus -kirjoituskilpailu 2016-2017 Kvalitatiivinen 2017-08-21
FSD3371 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2008 Kvantitatiivinen 2020-09-08
FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo 1840-2000 Kvantitatiivinen 2017-03-27
FSD3307 Lapsibarometri 2018 Kvantitatiivinen 2020-03-02
FSD2761 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: opettajat Kvantitatiivinen 2012-08-17
FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Kvantitatiivinen 2014-05-28
FSD2183 Naisten edustus kansallisissa parlamenteissa 1970-2010 Kvantitatiivinen 2006-05-18
FSD3105 Sää- ja ilmastoriskien hallinta organisaatioissa 2015 Kvantitatiivinen 2016-06-09
FSD2979 Kielenkäyttäjien mielipiteitä suomen kielen tilasta 2013 Kvantitatiivinen 2015-02-25
FSD2588 Etninen heterogeenisuus ja etniset konfliktit 2003-2010 Kvantitatiivinen 2010-11-29
FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Kvantitatiivinen 2015-11-09
FSD2981 Kaikkien yhteinen kulttuuriperintö 2014 Kvalitatiivinen 2015-01-29
FSD1049 Sanomalehden yhteiskunta 1987 Kvantitatiivinen 2000-10-31
FSD3424 Tietoarkiston aineistojen käyttö 2015-2018 Kvantitatiivinen 2020-06-12
FSD2004 Euroopan parlamenttivaalit kaikissa jäsenmaissa 1979-2004 Kvantitatiivinen 2004-09-07
FSD2140 Sukupuolella painotettu demokratisoitumisindeksi 1995-2010 Kvantitatiivinen 2006-05-18
FSD3158 Metsäammattilaisten kokemukset ja näkemykset metsien vapaaehtoisesta suojelusta ja metsäsuunnittelusta 2014 Kvantitatiivinen 2017-11-02
FSD3208 Gustaf Alfred af Hällströmin kirjasto ja kirjaostot 1845-1861 Kvalitatiivinen 2017-12-15
FSD2407 Uutismedian vuosiseuranta 2008 Kvantitatiivinen 2009-05-07
FSD2420 Valtaresurssit 2007 Kvantitatiivinen 2009-05-26
FSD3104 Sää- ja ilmastoriskien hallinta Suomen kunnissa 2015 Kvantitatiivinen 2016-06-16
FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Kvantitatiivinen 2015-09-21
FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Kvantitatiivinen 2013-08-27
FSD3077 Hyvinvointivaltion tulevaisuus Euroopassa 2015 Kvantitatiivinen 2016-01-13
FSD3258 Ruotsin Itä-Intian kauppakomppania sanomalehdistössä 1731-1807 Kvantitatiivinen 2019-08-05
FSD2762 Nuorten yhteiskunnallinen osaaminen, osallistuminen ja asenteet 2009: koulut Kvantitatiivinen 2012-08-17