Sarjat

Yhteensä 87 sarjaa.

Sarjaluettelon voi järjestää nimen tai aineistojen lukumäärän mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan.

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan 867
Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus 8
Amisbarometrit 3
Childcare 2
Diakoniabarometrit 5
ESS (European Social Survey) 8
EVAn Arvo- ja asennetutkimukset 31
EVAn EU-asennetutkimukset 1992-2012 16
EVS (European Values Study) ja WVS (World Values Survey) 6
Elektronisten aineistojen käyttäjäkyselyt 12
Eläkebarometrit 1
Energia-asennetutkimukset 1983-2011 28
Energia-asenteet 5
Gallup Ecclesiastica 6
Hyvinvointi ja eriarvoisuus Suomessa 4
Hyvinvointitutkimukset 4
Hyvä vapaa-aika 7
ISSP (International Social Survey Programme) 23
Itä-Suomen nuorisopuntarit 3
Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 18
Julkisen alan työhyvinvointi 4
Julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineistot 16
Kandipalaute 4
Kansalaismielipide 4
Kansalaispulssi 38
Kansalaisturvallisuus 3
Kansalliset eduskuntavaalitutkimukset 7
Kaupunkipalvelututkimukset 9
Kehitysyhteistyötutkimukset 18
Kielibarometrit 4
Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 13
Kirkkomonitorit 4
Kirkosta eroamisen syyt 6
Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 4
Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset 7
Koulun hyvinvointiprofiili 56
Kulutus ja elämäntapa Suomessa 4
Kunnallisalan ilmapuntarit 37
Kunta-alan työolobarometrit 16
KuntaSuomi 2004 51
Lapsesta aikuiseksi 52
Lapsibarometri 3
Lapsiuhritutkimukset 3
Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 5
Lasten kuritusväkivalta 11
Lasten mediabarometrit 4
Liikuntatutkimukset 4
Maaseutubarometrit 14
Mökkibarometrit 4
Nuoret toimijoina kommunikaatioteknologian murroksessa 1997-2002 14