Suomenkieliset aineistokuvailut

Yhteensä 1958 aineistokuvailua.

Näytä englanninkielinen aineistoluettelo.

Voit valita aineistot luetteloon niiden saatavuuden, datatiedostojen kielen tai tyypin mukaan. Aineistoluettelon voi järjestää aineiston numeron, nimen, saatavuuden, tyypin ja julkaisuajan mukaan. Luetteloa voi järjestää vain yhden kriteerin mukaan kerrallaan. Lisätietoja aineistojen saatavuudesta ja käyttöehdoista.

Aineistojen saatavuus:
(A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0),
(B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun,
(C) vain tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin (esim. väitöstutkimukseen, pro graduun ja ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyöhön) ja
(D) vain luovuttajan luvalla.

Voit selata aineistoja esimerkiksi asiasanoittain, tieteenaloittain/aihealueittain ja sarjoittain.
Selaa eurooppalaisia aineistoja CESSDAn aineistoluettelosta.

Tulevat aineistot

FSD2384 Sosiaalibarometri 2005 B Tooltip Kvantitatiivinen 2009-06-09
FSD2900 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2008 B Tooltip Kvantitatiivinen 2015-07-16
FSD2945 Työolobarometri 2012 B Tooltip Kvantitatiivinen 2014-08-06
FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 C Tooltip Kvantitatiivinen 2007-12-18
FSD3089 Naisten vaihdevuosikysely 1989 B Tooltip Kvantitatiivinen 2017-03-31
FSD3134 Lapsibarometri 2016 A Tooltip Kvantitatiivinen 2017-01-23
FSD3337 Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus: ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat aikuiset 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-07-16
FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen B Tooltip Kvantitatiivinen 2010-11-17
FSD2310 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2007 B Tooltip Kvantitatiivinen 2008-01-16
FSD2646 Työolobarometri 2007 B Tooltip Kvantitatiivinen 2011-09-07
FSD2615 Lapsesta aikuiseksi: 50-vuotiaiden elämäntilannekysely 2009 D Tooltip Kvantitatiivinen 2011-12-13
FSD3590 Itseen liittyvä ajattelu ja katsekeila 2021-2022 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-11-22
FSD3591 YouGamble 2018: Yhdysvaltojen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-10-06
FSD2804 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2010 B Tooltip Kvantitatiivinen 2013-09-24
FSD3232 Hyvä vapaa-aika: 9.-luokkalaisten kysely syksy 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2019-11-28
FSD3209 Nuorisorikollisuus 2016 C Tooltip Kvantitatiivinen 2018-09-10
FSD1167 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1998: kevät B Tooltip Kvantitatiivinen 2001-11-29
FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely B Tooltip Kvantitatiivinen 2007-05-29
FSD3204 Valtarakennetutkimus 2011 B Tooltip Kvantitatiivinen 2018-09-03
FSD3092 Tampereen yliopiston opiskelijoiden yhteiskunnalliset arvot 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2016-06-13
FSD2896 Tampereen yliopiston kysely kolmannen vuoden opiskelijoille 2007 B Tooltip Kvantitatiivinen 2015-01-09
FSD3091 Perhesuunnittelukysely: miehet 1994 B Tooltip Kvantitatiivinen 2018-04-05
FSD3431 ISSP 2019: eriarvoisuus V: Suomen aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2020-04-02
FSD3101 Kansalaiskeskustelu ruotsin kielestä: kontrollikysely 2014 B Tooltip Kvantitatiivinen 2018-09-04
FSD3421 Päihdetapauslaskenta 2007 C Tooltip Kvantitatiivinen 2020-07-14
FSD3420 Päihdetapauslaskenta 2003 C Tooltip Kvantitatiivinen 2020-06-29
FSD2912 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2012 B Tooltip Kvantitatiivinen 2015-08-11
FSD3168 Kansanedustajien eduskunta-aloitteet valtiopäivillä 1999-2014 B Tooltip Kvantitatiivinen 2018-04-11
FSD2376 Suomen Keskustan sisäinen päätöksenteko 2001 B Tooltip Kvantitatiivinen 2009-08-17
FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 B Tooltip Kvantitatiivinen 2012-05-09
FSD2078 EVAn kansallinen asennetutkimus 2004 B Tooltip Kvantitatiivinen 2005-07-19
FSD1027 Nuoret ja eduskuntavaalit 1999 B Tooltip Kvantitatiivinen 2000-10-31
FSD1299 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2001: syksy B Tooltip Kvantitatiivinen 2003-12-12
FSD1176 Perhebarometri 2001: lapsen vapaa-aika huoltajan silmin B Tooltip Kvantitatiivinen 2002-04-16
FSD2743 Kunta-alan työolobarometri 1998 B Tooltip Kvantitatiivinen 2012-08-30
FSD3313 Juomatapatutkimus: käyttökerrat 2016 D Tooltip Kvantitatiivinen 2019-01-25
FSD3285 Yhteiskunnalliset erot nyky-Venäjällä 1990 B Tooltip Kvantitatiivinen 2021-01-27
FSD1156 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1992: kevät B Tooltip Kvantitatiivinen 2001-11-29
FSD3623 Poliisibarometri 2018 B Tooltip Kvantitatiivinen 2022-03-10
FSD3001 EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2015 B Tooltip Kvantitatiivinen 2015-04-30
FSD2983 Tohtorin tutkinnon vuosina 2006-2007 suorittaneiden työelämään sijoittuminen 2009 C Tooltip Kvantitatiivinen 2015-09-02
FSD3667 Julkisen alan työhyvinvointi 2020 C Tooltip Kvantitatiivinen 2023-08-02
FSD2645 Koulun hyvinvointiprofiili 2010-2011: henkilökunta B Tooltip Kvantitatiivinen 2011-08-29
FSD2968 Pelastuspalveluasenteet 2011 B Tooltip Kvantitatiivinen 2015-06-24
FSD2344 Yhteiskuntatutkimus 2008: Turun alueen ammatti-instituuttikysely 2007-2008 B Tooltip Kvantitatiivinen 2011-01-27
FSD1024 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996: yhdistetty aineisto B Tooltip Kvantitatiivinen 2000-02-14
FSD2249 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2006 B Tooltip Kvantitatiivinen 2007-02-21
FSD2889 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2009: ikääntyneiden käyntihaastattelut C Tooltip Kvantitatiivinen 2014-06-13
FSD2071 Tampereen yliopistossa vuonna 1999 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen B Tooltip Kvantitatiivinen 2005-12-16
FSD1008 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1981 B Tooltip Kvantitatiivinen 1999-09-03